"ადამიანი ერთხელ ცხოვრობს და ამიტომ ვერასოდეს შევძლებთ იმის გაგებას, ჩვენი რომელი გადაწყვეტილება იყო სწორი და რომელი არა. მოცემულ სიტუაციაში მხოლოდ ერთი გადაწყვეტილების მიღება შეგვიძლია და არ გვაქვს მეორე, მესამე და  მეოთხე ცხოვრება, რომ სხვადასხვა გადაწყვეტილება ერთმანეთს შევადაროთ", - ყოფიერების აუტანელი სიმსიბუქე, მილან კუნდერა. შემთხვევით იხილეთ მეტი