როცა მეწარმე ხარ, შენი მიზნები განსხვავებულია. არსებულ შესაძლებლობებში კი არ ეძებ შენს მომავალს, არამედ თავად ქმნი ამ შესაძლებლობას. განცდა, რომელიც გეუფლება მწვერვალის დაპყრობას კი არ ჰგავს, არამედ ამ მწვერვალის თავად შექმნაა. თუმცა აქამდე მისასვლელად ვებერთელა გამბედაობა, ცოდნა და დაუოკებელი ჟინია საჭირო. სამაგიეროდ შედეგს, რომელსაც იღებ განუმეორებელი იხილეთ მეტი